Характеристика з місця роботи є офіційним документом, який складається на вимогу працівника або за запитом від зовнішніх джерел (нової організації, органів суду). Як правило, характеристика складається безпосереднім начальником. Основною метою даного документа є надання оцінки особистісних і ділових якостей працівника, а також його діяльності з точки зору професіоналізму.

Щоб правильно писати характеристику, не потрібно дотримуватися певних вимог, хоча існують певні традиції, яких необхідно дотримуватися при її складанні.

Даний документ рекомендується оформляти на папері формату А4. Текст в цьому документі має бути викладений від третьої особи в минулому або теперішньому часі.

На початку документа необхідно вказати його назву ("характеристика") і особа, на яку складається документ (обов'язково повинна бути вказана посада та ім'я співробітника).

У першому рядку документа, найчастіше, вказуються анкетні дані співробітника.


Після цих даних випливає опис усієї трудової діяльності (бажано, щоб був видний кар'єрний ріст).

Крім того, в характеристиці вказуються досягнення, значущі для людини (наприклад, брав участь в .. керував проектом .. і т.п .). Також у цьому документі обов'язково зазначаються дані про додаткову освіту або дані про підвищення кваліфікації (якщо таке мало місце бути).