Типи фінансової стійкості підприємства досить докладно викладені в спеціалізованій літературі, так як даний показник характеризує здатність господарюючого суб'єкта вижити на ринку. Саме у стабільних, сильних і стійких підприємств існує більшу кількість переваг в боротьбі за лідерство перед слабкими. Можна визначити тип фінансової стійкості підприємства, розглянувши окремі фактори, які впливають на підсумкові показники суб'єкта господарювання. До них можна віднести:

  • місце організації на ринку;
  • виробництво і реалізація недорогий з високим попитом;
  • потенціал суб'єкта господарювання на ринку;
  • залежність підприємства від інвесторів і зовнішніх кредиторів;
  • присутність дебіторів ризикової категорії в частині їх неплатоспроможності;
  • рівень ефективності фінансових і господарських операцій.

Типи фінансової стійкості підприємства служать відображенням стабільності, коли має місце перевищення доходів над витратами, що дозволяє досить вільно використовувати власні грошові кошти. А ефективне їх використання сприятиме безперебійному виробничому процесу з наступною реалізацією продукції. Іншими словами, оцінка типу фінансової стійкості підприємства дозволить визначити стан його фінансових ресурсів, а саме їх використання і розподіл, що забезпечить розвиток суб'єкта господарювання з отриманням надалі високого результату у вигляді прибутку. При цьому повинна бути збережена платоспроможність або кредитоспроможність в допустимих межах ризику. Тому типи фінансової стійкості підприємства тісно пов'язані з процесом його господарської і фінансової діяльності і є основним елементом аналізу загального стану фірми.

Аналіз даного показника на певну дату допомагає визначити правильність прийняття рішень з управління суб'єктом своїми фінансовими ресурсами протягом періоду, який цієї дати передував.


Тому визначення рівня даного економічного показника просто необхідно для розуміння відповідності його фінансових ресурсів ринковим вимогам і потребам розвитку самої фірми. Також необхідно відзначити, що при недостатньому дослідженні даного показника підприємство може стати неплатоспроможним і втратити кошти, необхідні для виробничого розвитку. У випадку, якщо цей показник більше нормативного значення, то можна говорити про ризики, які приведуть до гальмування розвитку, збільшуючи при цьому у підприємства зайві витрати і резерви.

Отже, типи фінансової стійкості підприємства:

  1. Абсолютна стійкість. Для покриття витрат в якості джерела використовуються тільки власні кошти. При такому стані для суб'єкта господарювання характерна висока платоспроможність і незалежність від кредиторів.
  2. Нормальна стійкість. Джерелом покриття витрат, крім власних коштів, є довгострокове кредитування. Основні характеристики такого підприємства: хороша результативність виробництва і висока ефективність використання позикових ресурсів.
  3. Нестійкий становище з фінансової точки зору. Крім перерахованих джерел погашення витрат, використовуються ще й короткострокові кредити. У підприємства спостерігається нестабільна платоспроможність і необхідність використання додаткових коштів. Однак для даного суб'єкта ще не все втрачено.
  4. Кризовий стан. Таке становище підприємства може бути охарактеризоване двома словами: неплатоспроможність і банкрутство.

Таким чином, сутність стійкості визначена розрахунком ефективності формування, розподілу і використання грошових ресурсів. При цьому платоспроможність в даному випадку може виступити її зовнішнім проявом.

Фінансова стійкість суб'єкта господарювання знаходиться в прямій залежності від його структури і ступеня залежності від дебіторів і кредиторів.