Доведено, що інсультні центри відіграють ключову роль у підвищенні виживаності пацієнтів з мозковим інсультом і підвищують їх шанси надалі зберегти незалежність від оточуючих, і працездатність.

Сам факт перебування хворого в спеціалізованому інсультному центрі підвищує його шанси на виживання і відновлення. Цьому є логічне пояснення. У інсультному блоці сконцентровані ті фахівці і ті ресурси, які дозволяють надавати допомогу саме даної категорії хворих.

Чи на сьогоднішній день в Україні Інсультний центр, який працює за європейськими стандартами і може по праву називатися "Інсультний центр" ?

2 роки тому на базі Універсальної клініки "Оберіг" був створений Інсультний центр, який має всі технічні та людські ресурси для того, що б лікувати і відновлювати пацієнтів після перенесеного інсульту.

Що ж є такого в Інсультному центрі клініки "Оберіг", чого немає в інших медичних установах?

- наявність ліжок, спеціально виділених для пацієнтів з інсультом;

Пацієнт з гострим інсультом поміщається в інсультний блок, який представляє собою палату інтенсивної терапії, спеціально виділену для хворих інсультом.

Лікарняне ліжко пацієнта, який переніс інсульт відрізняється від звичайної ліжка. Особливо, якщо мова йде про пацієнтів з обмеженнями рухових функцій. Інсультний центр клініки "Оберіг" укомплектований спеціальними лікарняними ліжками; є окремі палати для пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватися, вони обладнані спеціальними підйомниками, які дозволяють попереджати пролежні і мити пацієнта.

- мультидисциплінарна бригада фахівців та середнього медичного персоналу;

мультидисциплінарного означає, що з пацієнтом паралельно працює бригада фахівців, яка обов'язково включає лікаря-невролога cо спеціалізацією по інсульту, середній медичний персонал, також підготовлений для роботи з інсультних хворими, фахівців-реабілітологів (кінезотерапевт, ерготерапевт, логопед), нейропсихолога і фізіотерапевта.

- доступність комп'ютерної або магнітно-резонансної томографії;

Можливість провести ургентну діагностику інсульту з використанням методів нейровізуалізації увазі наявність в стаціонарі комп'ютерного або магнітно резонансна томографа з пріоритетом обстеження інсультних хворих.


У Інсультному центрі клініки "Оберіг" є можливість проведення КТ та МРТ діагностики для пацієнтів з інсультом.

- наявність у відділенні письмових клінічних протоколів ведення пацієнтів з інсультом;

Робота команди інсультного відділення обов'язково регламентується внутрішніми протоколами та інструкціями для кожного з учасників процесу надання допомоги, чим забезпечується узгодженість дій та їх спрямованість на одну мету.

- можливість ранньої мобілізації хворих і проведення реабілітаційних заходів ;

Ведення пацієнта в Інсультному центрі клініки "Оберіг" на увазі постійний моніторинг рівня свідомості та неврологічного статусу з використанням спеціальних клінічних шкал, контроль артеріального тиску, електричної активності серця ( ЕКГ) і мозку (ЕЕГ), температури тіла, рівня глюкози та оксигенації крові та інших життєво важливих параметрів гомеостазу, профілактику тромбоемболічних ускладнень, раннє виявлення та лікування дисфагії. У інсультному блоці починаються рання нейрореабілітація і мобілізація пацієнта, а також вторинна профілактика інсульту.