Основними напрямками вітчизняної ортодонтії є профілактика та раннє лікування аномалій і деформацій зубощелепної системи. До 40-х років ХХ століття вважалося, що зубне протезування у дітей не тільки не показано, але й загрожує наслідками через небезпеку затримки росту і розвитку щелепних кісток. Але згодом була доведена необхідність і доцільність заміщення протезами відсутніх зубів у дітей.

Більшість вітчизняних і зарубіжних стоматологів вважають, що заміщення дефектів зубних рядів у дітей є більш важливою проблемою, ніж у дорослих саме з профілактичною точки зору.

Частота передчасної втрати молочних зубів у дітей дошкільного та шкільного віку звертає на себе увагу статистично достовірним підвищенням. Так, уже серед 3-річних дітей 3% в середньому мають видалені зуби, а до 5-6 років кількість таких дітей, особливо з втратою молочних молярів (задніх зубів), зростає до 30-33%.

У структурі віддалених зубів домінують перші і другі моляри (98, 6%), а на ікла припадає лише 1,4%. Характерно, що частіше майже в два рази видаляються зуби нижньої щелепи. Серед підлітків кожен четвертий має дефекти зубних рядів різної протяжності, причому частіше на нижній щелепі (73%), ніж на верхній (28%).

Аналіз панорамних знімків зубів свідчить про те, що при передчасному видаленні молочних зубів відбувається відставання в рості цієї ділянки щелепи, що проявляється достовірним зменшенням бічних сегментів. Тільки у 39,5% дітей після передчасного видалення молочних зубів зміна їх на постійні проходить задовільно, а у всіх інших виникає або звуження проміжків або їх зникнення за рахунок переміщення зубів.

Таким чином, можна резюмувати вельми велику значимість профілактичного заміщення дефектів зубних рядів при передчасному видаленні молочних зубів.


У дітей шкільного віку вельми висока потреба в протезуванні, а саме 50-70%. Але обертаність їх в стоматологічні клініки вкрай низька і то лише з приводу сильного зубного болю. Багато батьків не надають належного значення раннього протезування зубів у дітей.
Для успішного проведення ортопедичної допомоги дітям необхідні правильні прийоми підходу до них, з урахуванням психології в різні вікові періоди.
При виборі конструкції протеза враховується вік пацієнта, характер, протяжність і розташування дефекту. Протезування зубів необхідно проводити у всіх випадках, коли молочні зуби видаляються за рік або більше до прорізування відповідних постійних. Для цих цілей пропонується ряд знімних і незнімних конструкцій.
Дитячі протези не повинні затримувати ріст щелеп, перешкоджати розсмоктуванню коренів молочних і формуванню їх у постійних зубів.
Основні рекомендації, що показують необхідність виготовлення протезів у дітей:

  • при втраті всіх або більшості молочних зубів на одній або обох щелепах;
  • при втраті всіх молочних різців на верхній щелепі, особливо у дітей з дефектами мови або неправильним ковтанням ;
  • при втраті молочних іклів;
  • при втраті молочних зубів, якщо зубний ряд не має первинних проміжків;
  • при втраті молочних зубів у дітей з факторами ризику розвитку аномалій прикусу.