Вам знадобиться

 • Аналіз ситуації
 • Синтез ситуації
 • Прийняття рішень
 • Критерії вибору

Інструкція
 • .1

  Оптимізація в широкому розумінні - процес, спрямований на вибір конкретної альтернативи, яка володіє необхідним якісним і кількісним набором, встановленим критеріями вибору. Крім того, необхідно чітко розуміти, на що саме буде направлений оптимізаційний процес. Приміром, на часовий чинник, фінансовий.

 • .2

  Визначення мети і завдань оптимізації. Тут чітко визначається мета і, відповідно, завдання для досягнення цієї мети. Встановивши конкретні цілі, а також бажаний результат, можна вже більш ясно розуміти, як оптимізувати роботу. Установка критеріїв вибору. Критерії вибору встановлюються відповідно до заданої метою.

 • .3

  Наприклад, мета оптимізації робочого процесу - скорочення тимчасових витрат на виконання конкретних дій. Відповідно, основний критерій в даному випадку - час.


  Пошук, підбір варіантів. Необхідно підібрати такі варіанти розвитку подій, при яких можуть бути досягнуті конкретні цілі. Наприклад, мета - скорочення фінансових витрат при виробничому процесі.

 • .4

  У такому випадку потрібно підбирати відповідні варіанти, наприклад: варіант 1 - скорочення транспортних витрат; варіант 2 - скорочення витрат фонду оплати праці; варіант 3 - економія, ведення фінансової звітності. Вибір альтернативи. Так як оптимізувати роботу увазі собою те, що підвищиться ефективність конкретного трудового процесу, то в кінцевому рахунку потрібно прийти до певного вибору альтернативи.

 • .5

  Тут все залежить від того, які встановлені критерії і які є варіанти. Обрана альтернатива повинна відповідати, в першу чергу, цілі та критеріям. Таким чином, виконавши зазначені вище кроки, можна без зусиль з'ясувати і реалізувати в життя оптимізаційний процес.